O mnie

Nazywam się Magdalena Kubicka. Oferuję wsparcie psychologiczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W pracy z Klientem łączę psychoterapię systemową i techniki terapii poznawczo – behawioralnej, ze szczególnym naciskiem na terapię akceptacji i zaangażowania (ACT). Prowadzę terapię stacjonarną w gabinecie oraz online.

Staż kliniczny odbyłam na psychiatrycznym oddziale dziennym w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Doświadczenie zdobywałam także w Fundacji FOSA, gdzie prowadziłam zajęcia dla rodziców zmagających się z trudnościami wychowawczymi oraz Fundacji Gdańsk Global, dla której prowadziłam konsultacje psychologiczne. Przez blisko 2 lata współpracowałam z gdańskim oddziale Centrum Praw Kobiet, gdzie nieodpłatną pomoc mogą uzyskać kobiety doświadczające przemocy. Jestem zaangażowana w inicjatywę „Mały diabetyk”, której misją jest publikowanie wartościowych materiałów edukacyjnych na temat cukrzycy typu 1 oraz wspieranie rodziców dzieci przewlekle chorych. Doświadczenie kliniczne łączę z ponad 10-letnim stażem w pracy z ludźmi w organizacjach non-profit i międzynarodowych korporacjach.

https://www.traditionrolex.com/37

Moje wykształcenie i wybrane szkolenia:

  • w 2007 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności klinicznej ,
  • w 2014 roku ukończyłam kurs I stopnia z psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej,
  • w 2022 roku ukończyłam organizowaną pod patronatem PTT EMDR I EMDR Europe, pierwszą Część Podstawowego Szkolenia EMDR.
  • aktualnie kończę całościowe, czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Ponadto wzięłam udział w licznych szkoleniach z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania ACT, w tym m.in.:

  • Korzystanie z wartości i troski o siebie, aby nieść pomoc przy długoterminowych problemach zdrowotnych (prowadzący – współtwórca ACT, prof. Kelly Wilson),
  • cykl szkoleń Fierce, Fabulous, and Female – Engage and Empower Women through Acceptance and Mindfulness (prowadząca – Rikke Kjelgaard),
  • szkolenie ACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami” (prowadzący – dr Russ Harris).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.