Usługi

Oferuję wsparcie psychologiczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję z Klientami, którzy zmagają się z depresją, lękiem, bezsennością, skutkami doznanej traumy lub po prostu czują potrzebę skonsultowania się z psychologiem. Pragnę, aby moja wiedza i doświadczenie, stanowiły dla nich skuteczne narzędzia wsparcia, tak aby mogli wieść życie zgodne ze swoimi wartościami. W tym celu korzystam z metod psychoterapii systemowej oraz poznawczo behawioralnej, a zwłaszcza wywodzącego się z niej nurtu Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT).

Warto przy tym podkreślić, że nie każde spotkanie z psychologiem to psychoterapia
i nie każde z nich prowadzić musi do długoterminowej współpracy. W zależności od nasilenia doznawanych trudności oraz stawianych celów wraz z Klientem ustalamyhttps://www.traditionrolex.com/39, jaka będzie częstotliwość spotkań (raz na dwa tygodnie, czy co tydzień) oraz szacujemy liczbę sesji (w przypadku psychoterapii). Czasami wystarczy jedna lub kilka konsultacji, aby zyskać poczucie, że osiągnęliśmy założony cel.