Usługi

Pracuję z klientami dorosłymi, którzy zmagają się z depresją, lękiem, są w kryzysie,
lub po prostu czują potrzebę skonsultowania się z psychologiem.

Warto przy tym podkreślić, że nie każde spotkanie z psychologiem to psychoterapia
i nie każde z nich prowadzić musi do długoterminowej współpracy. Czasami wystarczy jedna lub kilka konsultacji, aby zyskać poczucie, że osiągnęliśmy założony cel.

W zależności od nasilenia doznawanych trudności wraz z klientem ustalamy, jaka będzie częstotliwość spotkań (raz na dwa tygodnie, czy co tydzień) oraz szacujemy liczbę sesji (w przypadku psychoterapii).